Vjekoslava Kovača 11+381(0)63 8067-990 Bul. kralja Aleksandra 516+381 (0)65 8097-000

Škola stranih jezika | Kursevi Engleskog | Nemačkog | Cenovnik

Cenovnik | Škola stranih jezika Alphabet

Red. Kategorija Dužina
časa
Broj
časova
Cena
kursa
Broj
rata
Iznos
rate
1 Odrasli
grupa 4-7 polaznika
45 minuta 64 26.400,00 4 6.600,00
2 Odrasli
grupa 3 polaznika
45 minuta 52 26.400,00 4 6.600,00
3 Odrasli
grupa 2 polaznika
45 minuta 42 26.400,00 4 6.600,00
             
4 Deca
do 10 godina    
60 minuta 70 49.000,00 10 4.900,00
5 Deca
starija od 10 god
45 minuta 140 59.000,00 10 5.900,00
             
6 Nemački
za decu školskog uzrasta
45 minuta 70 37.000,00 10 3.700,00
7 Francuski
za decu školskog uzrasta
45 minuta 70 37.000,00 10 3.700,00
             
8 Individualni
do 17.00 časova
90 minuta 1 2.400,00    
9 Individualni
od 17.00 do 22.00
90 minuta 1 3.000,00    
British council sertifikat | Škola stranih jezika Alphabet

Škola stranih jezika Alphabet | Lokacije