Vjekoslava Kovača 11+381(0)63 8067-990 Bul. kralja Aleksandra 516+381 (0)65 8097-000

Škola stranih jezika | Kursevi Engleskog | Nemačkog | Priprema za polaganje međunarodnih ispita - FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL

Priprema za polaganje međunarodnih ispita - FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL | Škola stranih jezika Alphabet

Polaganje nekog od mnogih međunarodno priznatih ispita, poput Cambridge TESOL ispita (FCE, CAE, CPE), IELTS ili TOEFL ispita, postalo je vrlo često danas. Ljudi se odlučuju na polaganje ovih ispita iz puno razloga, neko zbog studija u inostranstvu, neko zbog posla, neko zbog preseljenja u drugu državu, razlozi su različiti.

Pitanje sa kojim se mi često srećemo je : „ Koliko dugo će mi trebati da se pripremim za polaganje ispita?“

Dati odgovor na ovo pitanje nije jednostavno. Naše dugogodišnje iskustvo u pripremanju polaznika za polaganje ovakvih ispita pokazalo je da je sve individualno, a koliko će vremena trebati nekome da se pripremi zavisi od samog polaznika.

Naš prvi korak u ovom poduhvatu jeste provera znanja našeg polaznika i procena nivoa na kom se njegovo znanje u datom trenutku nalazi. Kada imamo ovu informaciju možemo dati precizniji odgovor na ovo pitanje.

Kao što je već pomenuto sve zavisi od samog polaznika, ukoliko je njegovo znanje na visokom nivou a nivo ispita koji želi da polaže ne razlikuje se mnogo od nivoa njegovog znanja, onda priprema može trajati veoma kratko (mesec, dva), u toku tog perioda polaznik se upoznaje sa formom ispita, njegovim različitim delovima i vrstom pitanja i zadataka koji se javljaju na ispitu.

Ukoliko je znanje polaznika na nižem nivou od nivoa ispita koji želi da polaže, formira se program njegove pripreme koji se sastoji od nekoliko delova i koji može trajati od nekoliko meseci do godinu dana, u zavisnosti od potreba polaznika i vremena koje ima na raspolaganju da uloži u pripremu za ispit. U prvoj fazi pripreme nastavnici intenzivno rade na tome da podignu nivo znanja polaznika na neophodni nivo, u drugoj fazi polaznik se polako upoznaje sa formom ispita i tipom zadataka i pitanja koji se na ispitu javljaju, i u poslednjoj fazi pripreme polaznik intenzivno uvežbava svoje znanje kroz zadatke koji se po formi poklapaju sa zadacima na ispitu ne bi li zadobio  neophodno samopouzdanje kod ovakvog tipa zadataka i uvežbao svoje znanje.

Nastavnik i škola intenzivno prate napredak polaznika i daju svoju preporuku kada dođe vreme za prijavu za ispit. U slučaju da nastavnici smatraju da polaznik ipak nije spreman za polaganje ispita, preporuka škole je da polaznik sačeka sledeći termin i pripremi se koliko je još potrebno.  Ukoliko je nastavnik dao zeleno svetlo, škola prati polaznika kroz ceo proces polaganja ispita, od prijave za ispit, polaganja, dobijanja rezultata do dobijanja sertifikata. Na ovaj način mi pokazujemo polaznicima da smo u tome zajedno i da je njihov uspeh na ispitu takođe i naš. 

 

Priprema za polaganje međunarodnih ispita - FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL | Škola stranih jezika Alphabet
British council sertifikat | Škola stranih jezika Alphabet

Škola stranih jezika Alphabet | Lokacije